بهداش

شرکت
- شیمیایی و پلیمر

معرفی اطلاعات شرکت گروه: شیمیایی و پلیمر زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی:…

جزئیات بیشتر

نیاشیمی

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات…

جزئیات بیشتر

دارکوب

شرکت
- منسوجات و صنایع دستی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: منسوجات و صنایع دستی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات…

جزئیات بیشتر