نیرو کلید پارس

شرکت برق و الکترونیک

معرفی

اطلاعات شرکت

گروه: برق و الکترونیک

زمینه فعالیت: برق فشار قوی

خدمات:

محصولات اصلی: انواع مقره ، کات اوت فیوز ، اسپیسرهای بین فازی
11 کیلو ولت – 400 کیلوولت

اطلاعات تماس

مدیر عامل:
وب سایت: http://www.nkpco.ir
پست الکترونیک: m.hoseinpour@nkpco.ir
تلفن: +982122867919
نمابر:
آدرس: Unit6, Number 7, Dashtestan 3rd St., Shariati Ave., Tehran, Iran.
کد پستی:

گروه های شرکت ها

Similar Properties