برفاب

شرکت لوازم اداری و خانگی

معرفی

اطلاعات شرکت

گروه: لوازم اداری و خانگی

زمینه فعالیت:

خدمات:

محصولات اصلی:

اطلاعات تماس

مدیر عامل:
وب سایت: http://www.barfab.co/
پست الکترونیک:
تلفن: +982189368+
نمابر: 982189368+
آدرس: No. 16, 13th St, Gandi Ave, Tehran 15177-53714, Iran ,Tehran
کد پستی:

گروه های شرکت ها

Similar Properties