انستیتو پاستور ایران

شرکت شرکت های دانش بنیان

معرفی

اطلاعات شرکت

گروه: شرکت های دانش بنیان

زمینه فعالیت: محصولات دارویی

خدمات: sajadhadadian@yahoo.com
00982636100452

محصولات اصلی: واکسن هپاتیت – واکسن ب ث ژ – محلول های تزریقی – بکارگیری روش های مدیریت کیفیت اعم از کنترل کیفیت و تضمین کیفیت براساس آخرین روش های تولید بهینه GMP

اطلاعات تماس

مدیر عامل: دکتر هومن کاغذیان
وب سایت: http://en.pasteur.ac.ir/
پست الکترونیک: sajadhadadian@yahoo.com
تلفن: 00982636100452
نمابر: 00982636100453
آدرس: Pasteur Institute of Iran (IPI),No. 69, 12th Farwardin Ave, Tehran, Iran
کد پستی:

گروه های شرکت ها

Similar Properties