کشاورزی و مواد غذایی

منظم کردن بر اساس:  

زعفران آفتاب

شرکت
- کشاورزی و مواد غذایی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: کشاورزی و مواد غذایی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.saffroniran.co پست الکترونیک: naser.hedayat@yahoo.com تلفن: +985157222228…

جزئیات بیشتر

به مالت

شرکت
- کشاورزی و مواد غذایی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: کشاورزی و مواد غذایی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: محمد رستمی وب سایت: http://www.behmalt.com پست الکترونیک: maryam.rostami11@gmail.com…

جزئیات بیشتر

شیرین گز

شرکت
- کشاورزی و مواد غذایی

انواع گزبا بسته بندی مخصوص صادرات و سوهان عسلی مخصوص اصفهان

جزئیات بیشتر

رایا نیک سیما

شرکت
- کشاورزی و مواد غذایی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: کشاورزی و مواد غذایی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: سعید میری وب سایت: http://rayanixima.com پست الکترونیک: info@rayanixima.com…

جزئیات بیشتر

آناتا

شرکت
- کشاورزی و مواد غذایی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: کشاورزی و مواد غذایی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.nejati.com پست الکترونیک: r&d@nejati.com تلفن: 984136372020-22+…

جزئیات بیشتر