نفت، گاز و پتروشیمی

منظم کردن بر اساس:  

روف گستردلیجان

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.roofgostar.ir پست الکترونیک: hamid.rezaiy58@yahoo.com تلفن: +988644433740…

جزئیات بیشتر

دایان گاز

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://dayangas.com پست الکترونیک: info@dayangas.com تلفن: +982122070718…

جزئیات بیشتر