نفت، گاز و پتروشیمی

منظم کردن بر اساس:  

آرنا پتروگاز

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: www.arena-petrogas.com پست الکترونیک: sales@arena-petrogas.com تلفن: +985138839090…

جزئیات بیشتر

نیاشیمی

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://niashimi.com پست الکترونیک: sales@niashimi.com تلفن: +982188510384…

جزئیات بیشتر