شرکت های دانش بنیان

منظم کردن بر اساس:  

پویش دارو

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

پگافرون، پی دی فرون، پی دی پوئیتین، پی دی اکسان، پیدی گراستیم، پی دی لاستا

جزئیات بیشتر

سیناژن

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

سیناپویتین، پگاژن، سینافکت(بوسرلین)، رسیژن، سینارلین

جزئیات بیشتر

نانوپوشش ساختار

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

معرفی اطلاعات شرکت گروه: شرکت های دانش بنیان زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.pvd.ir/ پست الکترونیک: ebrahimzad@pvd.ir تلفن: +982166033555…

جزئیات بیشتر

انستیتو پاستور ایران

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

واکسن هپاتیت - واکسن ب ث ژ - محلول های تزریقی - بکارگیری روش های مدیریت کیفیت اعم از کنترل کیفیت و تضمین کیفیت براساس…

جزئیات بیشتر