دارویی و سلامت

منظم کردن بر اساس:  

پاک دارو

شرکت
- دارویی و سلامت

کلیندامایسین، تربینافین، کوتریموکسازول، لوراتادین، پرومتازین، سوسپانسیون فورازولیدون، شربت اکسپکتورانت و پدیاتریک گریپ، ماینوکسیدل، شربت لاکتوز و لوپرامید و اکسپکتورانت و محلول اریترومایسین

جزئیات بیشتر

بیمارستان کسری

شرکت
- دارویی و سلامت

بخش های جراحی، همودیالیز، داخلی، پزشکی هسته ای، مراقبت های ویژه قلبی، بخش سنگ شکن و کلینیک شنوایی

جزئیات بیشتر

حباب کف توس

شرکت
- دارویی و سلامت

معرفی اطلاعات شرکت گروه: دارویی و سلامت زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.hobabkaf.com پست الکترونیک: info@hobabkaf.com تلفن: +985132454406 نمابر:…

جزئیات بیشتر

ایران هورمون

شرکت
- دارویی و سلامت

آتراکورین اپی نالین آندروستین اتیسترون اسپیرونولاکتون 100 اسپیرونولاکتون 25 اگزمستان

جزئیات بیشتر