خدمات فنی مهندسی

منظم کردن بر اساس:  

ارسا ساختمان

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

اجرای پروژه های صنعتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ، سد و سازه های وابسته و شبکه های انتقال آب و زهکش ، انجام عملیات…

جزئیات بیشتر

پژوهش عمران راهوار

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی، گودبرداری، ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، بهسازی خاک ( زمین )، آب و محیط زیست، مهندسی سد، شبکه های آبیاری و…

جزئیات بیشتر

پارتانا

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

فعالیت و خدمات رسانی در حوزه: ساختمان های مرتفع، هتل و مراکز توریستی، پروژه های صنعتی، ساختمان های مسکونی، طراحی شهری، پروژه های آموزشی و…

جزئیات بیشتر