خدمات فنی مهندسی

منظم کردن بر اساس:  

شرکت مهندسی فرایند دانا افزار

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

Centrifuge Technology Pusher-type centrifuges Vertical scraper centrifuges Horizontal scraper centrifuges (chemicals) Horizontal scraper centrifuges (pharmaceuticals) Gypsum Centrifuges Automation for centrifuge technology solutions Decanter Centrifuge Tabular Centrifuge Disk Centrifuge Fermentor Unit Filteration unit Candle Filter Customer service (Upgrades, Maintenance,…

جزئیات بیشتر

ارسا ساختمان

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

اجرای پروژه های صنعتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ، سد و سازه های وابسته و شبکه های انتقال آب و زهکش ، انجام عملیات…

جزئیات بیشتر

پژوهش عمران راهوار

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی، گودبرداری، ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، بهسازی خاک ( زمین )، آب و محیط زیست، مهندسی سد، شبکه های آبیاری و…

جزئیات بیشتر

پارتانا

شرکت
- خدمات فنی مهندسی

فعالیت و خدمات رسانی در حوزه: ساختمان های مرتفع، هتل و مراکز توریستی، پروژه های صنعتی، ساختمان های مسکونی، طراحی شهری، پروژه های آموزشی و…

جزئیات بیشتر