حمل و نقل و تجارت

منظم کردن بر اساس:  

سدیدبار

شرکت
- حمل و نقل و تجارت

خدمات حمل و نقل دریایی، خدمات حمل و نقل باربری ( با کامیون) ، خدمات گروهی ، خدمات بار هوایی ، خدمات ترانزیت ، پروژه…

جزئیات بیشتر

هلیکوپتری ایران

شرکت
- حمل و نقل و تجارت

پشتیبانی پروازی از عملیات اکتشاف، حفاری و بهره برداری از منابع نفت و گاز در دریا و خشکی، انجام عملیات پروازی حساس لرزه نگاری (سایزمیک )…

جزئیات بیشتر

رهگشاکالا

شرکت
- حمل و نقل و تجارت

معرفی اطلاعات شرکت گروه: حمل و نقل و تجارت زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.rahgoshakala.com پست الکترونیک: taghavi@rahgoshakala.com تلفن:…

جزئیات بیشتر