تجهیزات صنعت و خودرو

منظم کردن بر اساس:  

اذرباطری

شرکت
- تجهیزات صنعت و خودرو

معرفی اطلاعات شرکت گروه: تجهیزات صنعت و خودرو زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.azarbattery.ir/ پست الکترونیک: azarbattery.co@gmail.com تلفن: +984432723622…

جزئیات بیشتر

نوید صنعت بتن

شرکت
- تجهیزات صنعت و خودرو

معرفی اطلاعات شرکت گروه: تجهیزات صنعت و خودرو زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.batchingplant.ir پست الکترونیک: navid_sanat@yahoo.com تلفن: +982146074881…

جزئیات بیشتر

زامیاد

شرکت
- تجهیزات صنعت و خودرو

خودرو سبک، نیمه سنگین، سنگین عمرانی، مسافربری، باری و کامیون تراکر

جزئیات بیشتر