لیست شرکت ها

لیست شرکت ها

منظم کردن بر اساس:  

برفاب

شرکت
- لوازم اداری و خانگی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: لوازم اداری و خانگی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.barfab.co/ پست الکترونیک: تلفن: +982189368+ نمابر:…

جزئیات بیشتر

انستیتو پاستور ایران

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

واکسن هپاتیت - واکسن ب ث ژ - محلول های تزریقی - بکارگیری روش های مدیریت کیفیت اعم از کنترل کیفیت و تضمین کیفیت براساس…

جزئیات بیشتر

نانوپوشش ساختار

شرکت
- شرکت های دانش بنیان

معرفی اطلاعات شرکت گروه: شرکت های دانش بنیان زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://www.pvd.ir/ پست الکترونیک: ebrahimzad@pvd.ir تلفن: +982166033555…

جزئیات بیشتر

بهداش

شرکت
- شیمیایی و پلیمر

معرفی اطلاعات شرکت گروه: شیمیایی و پلیمر زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://behdashco.com پست الکترونیک: export@behdashco.com تلفن: +982147696 نمابر:…

جزئیات بیشتر

نیاشیمی

شرکت
- نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی اطلاعات شرکت گروه: نفت، گاز و پتروشیمی زمینه فعالیت: خدمات: محصولات اصلی: اطلاعات تماس مدیر عامل: وب سایت: http://niashimi.com پست الکترونیک: sales@niashimi.com تلفن: +982188510384…

جزئیات بیشتر